O webu
Často kladené otázky (FAQ)
Odkazy
Rok 2006 představoval přelom pro fenomén Angélique. Ve Švýcarsku vyšly první díly plné verze knih z nové série Angélique l'Intégrale a román spisovatelky Anne Golon se konečně také dočkal oficiální české fanouškovské stránky www.angelique.cz, která je poctou dílu Anne Golon.

Nekomerční internetovou stránku podporující knižní sérii Angélique a její autorku měla zakladatelka webu v plánu už několik let před tím, ale její vytvoření vždy ustoupilo jiným projektům. Madame Golon a její dcera Nadia, plné energie a odhodlání, ji však jednoho deštivého dne ve Versailles přesvědčily, aby se do dílka pustila. S jejich podporou tak v roce 2006 začal vznikat první český web skutečně věnovaný tématu.

První verze webu byla spuštěna na počátku roku 2007 a v průběhu let se díky příznivcům Anne Golon a jejich zájmu o zde publikovaná témata začal rozrůstat. Původně české stránky se proměnily na web česko-slovenský a od roku 2014 začaly přibývat jeho verze v dalších světových jazycích, na jejichž obsahu náš malý překladatelský tým dále pracuje.

Hlavním účelem této stránky je osvěta a odstranění všech mýtů, které se okolo knižní série Angelika i okolo života Anne Golon v minulosti zrodily. Postupně se stránka stala také místem setkávání fanoušků této románové série a prostorem k utřídění historických informací týkajících se různých specifik doby krále Slunce, se kterými se v díle Anne Golon setkáváme.

Zveřejněné články mají uvedeného svého autora. Ostatní texty, u nichž není autor jmenovitě uveden, jsou majetkem tohoto webu. Bez písemného souhlasu správce webu nebo souhlasu uvedených autorů není tudíž možné použít v té samé podobě jakýkoliv text publikovaný na všech jazykových verzích tohoto webu.

Naopak zde prezentovaná videa a použitý obrazový doprovod, jako jsou knižní obaly, ilustrace z knih, plakáty a fotky z filmů, příp. starých časopisů či umělecká tvorba fanoušků, jsou výhradním majetkem uvedených autorů, jednotlivých produkčních firem a vydavatelství (zejména sekce Filmy a Zábava). Ostatní fotky jsou původní.

Vítáme nové tematické příspěvky, které můžete zasílat na kontaktní e-mail a které budou připravené ideálně ve wordu podle dosavadních standardů ostatních článků na webu (korektní citace, uvedení zdrojů podle jednotné normy, nezasílat obrázky s problematickými autorskými právy atd.). Články publikujeme pouze pod pravými jmény, u textů od registrovaných uživatelů našeho diskusního fóra je možná přezdívka. Každý autor je zodpovědný za správnost svého textu.

V souladu s mezinárodními internetovými zvyklostmi připománáme relevantní informaci, že správce domény a webové stránky si nedělá žádné vlastnické nebo autorské nároky k prezentovaným fikčním postavám a situacím.

Předem děkujeme za veškeré podněty.
Kontakt: web.angelique @ gmail.com

Tvůrčí tým & kolektiv fanoušků Angeliky

Tvůrčí tým české verze webu
• Jana Hlavatá (správa a editace webu)
• Miriam Hessik (novinky, FB stránky)
• Dagmar Šeráková (citáty, ankety, kvízy)
• a další přispěvatelé a autoři článků

Překladatelský tým mezinárodní verze webu
• Miriam Hessik (německá a anglická verze webu)
• Jana Hlavatá (anglická verze webu)
• Kateřina Václavíková (anglická verze webu)
• Taťána Ješetová (anglická verze webu)
• Janaina Vieira (portugalská verze webu)

Naše stránka na Facebooku
Angelika Markýza andělů
Angélique Marquise of the Angels
Angélique Marquise der Engel
Angelique et Joffrey
Angelica la Marchesa degli Angeli

Kdo je autorem Angeliky?
Autorkou Angeliky je Simone Changeux, známá jako Anne Golon (1921-2017), která se v roce 1952 pustila do psaní historického románu. Její manžel Vsevolod Sergeïvich Goloubinoff (1903-1972) jí zpočátku s výzkumem historických reálií pomáhal. Tehdejší vydavatelé ve Francii trvali na uvedení mužského autora, aby kniha měla "větší váhu", nakonec souhlasili alespoň s kompromisem. Z tohoto důvodu byli jako autoři po celá desetiletí uváděni manželé Anne a Serge Golonovi, a to i na těch knihách, které Anne Golon napsala až po manželově smrti (viz sekce Anne Golon).

Proč Angelika tak dlouho nevycházela?
Angelika v posledních letech nemohla a ani neměla vyjít. To, co bylo v devadesátých letech v některých zemích vydáno (včetně Česka a Slovenska), bylo v podstatě nelegální. Po smrti Serge Golona jej vydavatelství označilo za jediného autora románu a Anne Golon žila v naprosté bídě. Nicméně na konci roku 2004 byly tyto autorskoprávní problémy vyřešeny (viz Portrét Anne Golon: Současnost a budoucnost).

Kde sehnat všechny knihy pro tuto chvíli?
1) antikvariáty; 2) knihovny; 3) pustit se do čtení nových francouzských nebo ruských vydání Angélique l'Intégrale nebo Version d'Origin; 4) počkat, zda nové knihy z některé z nových sérií budou vydány i v té vaší.

Jak se liší nové knihy ze série l'Intégrale od starých vydání?
Nová série Angélique l'Intégrale, označovaná jako "kompletní dílo", se liší zásadně, protože po celá desetiletí docházelo k nespočetným neautorizovaným úpravám. Všechny knihy ve všech jazycích včetně francouzského originálu byly upravovány a zkracovány jejich vydavateli, proto je Anne Golon začala přepracovávat. Doplnila některé vynechané původní pasáže a zároveň některé scény rozšířila nebo upravila o konkrétnější historické údaje. Edice série l'Intégrale byla zahájena ve Švýcarsku v dubnu 2006, poté začala vycházet i v dalších jazycích. Bohužel, tato verze knih zatím nebyla nikde vydána kompletně (viz Knižní obaly l'Intégrale).

Co je série Version d'Origine?
Nová série Angélique Version d'Origine, která vychází od roku 2013 a je označována jako "plná verze", je reedicí původních knih pouze s tím rozdílem, že jako autor je uváděna samotná Anne Golon, jak tomu mělo být již v 50. letech. Obsahově je stejná jako první francouzské vydání z let 1957-1985. Tyto nové knihy jsou vydávány zatím pouze ve Francii a v Rusku, vyšly ale i v Srbsku (viz Knihy: Přehled vydání).

Je kniha Angelika, cesta k vítězství poslední díl?
Ne, není. Anne Golon pracovala na poslední části Le Royaume de France (Království Francie), která měla být natolik obsáhlá, že měla vyjít ve dvou až třech dílech. Bohužel neměla tolik času, kolik by si pro svou práci na závěru série přála, protože průběžně všechny knihy od začátku upravovala. Přesto vždy své čtenáře ujišťovala o tom, že její hrdinové skončí jedině spolu.

Bude poslední kniha Království Francie někdy vydána?
Je pravdou, že Anne Golon tuto poslední knihu za svého života nedokončila tak, aby ji bylo možné vydat ihned. Ještě v roce 2006 měla k Le Royaume de France ohromně tlustou složku s papíry, z níž do všech stran trčelo množství jejích ručně psaných poznámek. Nicméně její dcera Nadine Goloubinoff, která dál zastupuje práva na její dílo a pokračuje ve vydávání knih Angelika, její čtenáře ujišťuje, že kniha bude na základě zachovaných poznámek dopsána a určitě bude vydána. Přesný termín není znám (viz rozhovor s Nadine Goloubinoff).

Archange International Původní oficiální stránka společnosti "Archange International", která zastupovala práva madame Golon a v období 24.3.2007 - 23.4.2017 se nacházela na adrese www.archange-international.com. Poslední aktualizace je z roku 2010 a její část je nyní dostupná pouze z archivu webů. Od roku 2010 do současnosti spravuje autorská práva na všechna díla Anne a Serge Golonových společnost "Angélique Company" zastoupená jejich dcerou Nadine Goloubinoff.

Angelique Books Oficiální facebooková stránka společnosti "Angélique Company" v angličtině založená v roce 2020 a spravovaná Nadine Golouginoff.

Anne Golon, marquise des Anges Stránka na Facebooku ve francouzštině vytvořená pro společnost "Angélique Company" v roce 2011 a spravovaná fanklubem Anne Golon.

Anne Golon Francouzská webová stránka věnovaná Anne Golon a jejím románům, její poslední aktualizace je však z roku 2015. K webu náleží stránka na Facebooku a Twiteru.

Angélique d'Anne Golon Facebooková osobní stránka ve francouzštině zaměřená na informace o díle Angélique a její autorce.

The World of Angélique Původní oficiální stránka v angličtině oslavující románovou sérii Angélique a její autorku Anne Golon. Stránka byla v období 4.12.2004 - 22.7.2013 na adrese www.worldofangelique.com a její poslední aktualizace pochází z roku 2007. Originální verze je dostupná z archivu webů, práva na její obsah včetně grafické úpravy vlastní od roku 2017 J. Anna Ludlow. Původní doménu World of Angelique spravuje od roku 2018 společnost "Angélique Company".

Anne Golon's Angélique Osobní anglická stránka J. Anny Ludlow věnovaná knihám Angelika a její autorce. Bohužel, paní Ludlow na počátku roku 2022 zemřela, je tudíž možné, že stránka plná zajímavých postřehů a informací bude v budoucnu dostupná již jen z archivu webů.

Angelika na filmovém plátně Původní česká stránka věnovaná filmové Angelice, která je od roku 2016 dostupná již jen z archivu webů. Autorka Michaela Kroupová (Zatinka) na ní představovala všechny filmové detaily a zajímavosti. Po jejím zrušení některé články publikovala na jiném webu včetně rozdílů mezi českou a německou kinoverzí.

Anželika - markýza anjelov Obsahově velmi propracovaný ruský web spravovaný "Přáteli Angeliky". Naleznete zde podrobné informace o ruských vydáních knih Angelika a jejich rozdílných překladech, životopis Anne Golon nebo články o historii 17. století. Nechybí ani vlastní diskusní fórum a související stránka na Facebooku.

Authologies Seriózní web ve francouzštině, v němž Brigitte Collet stručně pojímá biografii a díla autorů Anne a Serge Golonových.

Monteloup Webová stránka v angličtině, kde Brigitte Collet uvádí základní data o životě a díle Anne a Serge Golonových. Stránka již není aktualizována, ale informace na ní jsou zcela platné.

La Marchesa degli Angeli Oficiální italská stránka, která podporuje Anne Golon a její dílo. Autorkou je Francesca Rossi, poslední aktualizace je z roku 2009.

Angelique boeken Osobní webová stránka, na níž Carla Groen překládá pasáže, o které byli čtenáři v nizozemském vydání ochuzeni.

Údaje o webu
Stránka otevřena 6. září 2007 (původně na adrese www.angelique.ic.cz 8. února 2007)
Design webu: Hana Krátká (1.-9. verze) • Koncepce webu: Jeanne (schéma a zdrojový kód stránek) • Správce webu: Jana Hlavatá (administrace, grafika)
První verze webu (2007) • Druhá verze webu (2008) • Třetí verze webu (2011) • Čtvrtá verze webu (02/2014) • Pátá verze webu (06/2014) • Šestá verze webu (04/2015) • Sedmá verze webu (11/2015) • Osmá verze webu (05/2016) • Devátá verze webu (02/2017) • Desátá verze webu (03/2021)