Komiksová Angelika ve stylu mangy

V nakladatelství BD Casterman (Tournai, Belgie) vychází od roku 2015 série kreslených knih ve stylu mangy. Autory tohoto projektu jsou Anne Golon, výtvarník Dara a scénárista Olivier Milhaud. Obálka je barevná, vlastní obsah knihy černobílý a text francouzsky. Mangy jsou v závěru doplněny o stručné informace k historickým událostem, kterých se děj jednotlivých dílů dotýká a jejichž přehled připravila Nadine Goloubinoff.

Půvabné zpracovaní mangy přesně vystihuje popisy postav z díla Anne Golon a scénář věrně čerpá z událostí původního románu Angelika, markýza andělů. Původně bylo plánováno, že projekt bude mít podobu klasicky ilustrovaného komiksu, nicméně autor scénáře Olivier Milhaud navrhl, aby zpracování tohoto díla bylo formou mangy, která svými typickými průřezy lépe ztvárňuje rozsáhlý děj. Do projektu byl tedy zapojen Dara, ilustrátor a tvůrce mang, pro kterého byla tvorba mangy s historickým pozadím výzvou. S pomocí rozsáhlých rešerží dobových kostýmů a účesů ožily v manze nejen postavy vytvořené Anne Golon, ale také skutečné historické osobnosti 17. století.

Angélique - Tome 1
První díl série BD Angélique Manga měl premiéru 08.04.2015 a stejně jako minulé kreslené vydání pokrývá útlé dětství Angeliky. Kniha má 192 stran a skládá se z osmi kapitol.

Příběh vykresluje děj z let 1646-1649, kdy dětství potomků barona de Sancé zpestřuje svými historkami chůva Fantina a výchovu tety Pulcherie narušuje svými útěky do blízkého okolí zámku Monteloup malá Angelika. V Poitou, krajině plné močálů a bažin, zažívá tato malá víla různá dobrodružství se svými kamarády Nikolasem a Valentinem, nebo podniká cesty do hlubin Nieulského lesa s čarodějnicí Meluzínou, která ji zasvěcuje do tajemství léčivých rostlin. V této době pomalu končí třicetiletá válka a schyluje se k podepsání Vestfálského míru. Přes celou Francii pak táhnou žoldáci, kteří se vracejí z válečných území, a cestou plení vše, co se jim postaví do cesty. Neunikne jim ani panství barona de Sancé. Důležitou událostí v Angeličině životě se stává i návštěva markýze du Plessis-Bellière a jeho krásného syna Filipa na zámku v Monteloup.

DARA - MILHAUD, Olivier - GOLON, Anne. Angélique, Tome 1. Tournai: Casterman, 2015.
ISBN: 978-2-203-08956-3
Baron Armand de Sancé, baronka Adeline de Sancé a jejich děti (zleva): Madelon, Hortense, Denis, Raymond, Angelika, Josselin, Gontran, Albert, Marie-Agnès.

Monteloup, zámek rodiny de Sancé, kde Angelika vyrůstala.
Chůva děti řádně strašila historkami, nechybí ani příběh o Gillesi de Retz.

Nad výchovou slečen de Sancé důsledně bděly tety Jeanne a Pulcherie.
S kamarádem Nikolasem zažila nejedno napínavé dobrodružství.
Setkání Angeliky a Filipa v Monteloup zanechalo nahořklou vzpomínku...
... zato přátelství malé Angeliky a čarodějnice Meluzíny bylo báječné.
Každá kapitola má svého hrdinu... (zleva): Pasáček Nikolas, chůva Fantina, čarodějnice Meluzína, sluha Vilém Lützen, bratranec Filip du Plessis-Bellière.


Angélique - Tome 2
Druhý díl série BD Angélique Manga byl vydán 28.10.2015. Kniha má 176 stran a děj je opět rozdělen do osmi kapitol, které popisují období Angeličina dospívání.

Kniha se odehrává v letech 1649-1656, v době, kdy v zemi zuří Fronda a život krále Ludvíka XIV. je v ohrožení. Po návštěvě cizince v černém již neubíhá život na zámku Monteloup tak jako dřív a po neúspěšné výpravě do Ameriky přichází Angelika i o svoji přítelkyni Meluzínu. Události, které se odehrají při její návštěvě na zámku Plessis-Bellière, zásadně ovlivní nejen její budoucí život. Prozatím dospívající Angelika opouští rodný zámek Monteloup a se svými sestrami odjíždí do kláštera v Poitiers. Přísná katolická výchova však nedokáže potlačit její přirozený temperament ani během šesti let, které v klášteře stráví. Ve městě plném kostelů zažívá Angelika další dobrodružství, i když ne všechna mají šťastný konec. Politická situace ve Francii je stále komplikovaná a zemi navíc zasáhne morová epidemie. Na jaře roku 1656 je Angelika nečekaně z kláštera propuštěna a vrací se domů, kde se však od svého otce dozvídá, že v Monteloup nezůstane nadlouho.

DARA - MILHAUD, Olivier - GOLON, Anne. Angélique, Tome 2. Tournai: Casterman, 2015.
ISBN: 978-2-203-08957-0
Zámek Plessis-Bellière je důležitým dějištěm druhé části série.

I přes protesty chůvy Fantiny se malá Angelika ráda motala v kuchyni.
Návštěva pastora Rocheforta změnila nejen život Josselina.
Výprava do Ameriky malé Markýzy andělů nedopadla nejlépe...

Sled událostí na zámku Plessis-Bellière má následky do budoucna.
Také šest let strávených v klášteře mělo svá dobrodružství...
Přijme Angelika po rozhovoru se správcem Molinesem svůj osud?
Významní protagonisté druhého dílu (zleva): Molines, princ de Condé, Madelon, markýz du Plessis-Bellière, Hortense, Angelika, mnich Anselm, baron de Sancé, Josselin. ...A skříňka s jedem.


Angélique - Tome 3
Vydání třetího dílu série BD Angélique Manga bylo původně avizováno na 14.09.2016, nicméně vydavatel BD Casterman nakonec edici odložil a čtenáři se této knihy dočkali až 16.11.2016. Kniha má 184 stran a skládá se z 8 kapitol, které pokrývají období Angeličina života v Toulouse po svatbě s hrabětem Joffreyem de Peyrac.

Příběh se odehrává v době počátků samostatné vlády krále Ludvíka XIV. Fronda byla potlačena a mladý král se mohl po své korunovaci v roce 1654 definitivně ujmout vlády v rozbouřené a rozvrácené zemi. Jeho velký vliv na své poddané a snahu o upevnění moci pocítí jednoho dne i mladá Angelika de Peyrac, která se zatím snaží vypořádat se svým vlastním osudem. Po svatbě v zastoupení se loučí se svou rodinu a vydává se v doprovodu markýze d'Andijos a služebné Margot na cestu z Monteloup do svého nového domova, Toulouse. Se smutkem v očích a strachem v srdci poznává nové kraje a nové tváře a netuší, že tam daleko na jihu Francie ji čekají nejšťastnější roky jejího života.

DARA - MILHAUD, Olivier - GOLON, Anne. Angélique, Tome 3. Tournai: Casterman, 2016.
ISBN: 978-2-203-10086-2

Angelika začíná chápat, že je potřeba se pro rodinu obětovat.
Při putování z Poitou do Toulouse poznává markýze de Lauzun.
První setkání s manželem, hrabětem Joffreyem de Peyrac...
Hlavní postavy třetí knihy (zleva): Arcibiskup Benoit de Fontenac, markýz Bernard d'Andijos, Margot, hrabě Joffrey de Peyrac, Armand Caesar Kouassi-Bâ, Clément Tonnel, teta Jeanne, Marie-Agnès de Sancé de Monteloup.