Životní styl, kultura a umění 17. století

Popisy volnočasových aktivit, dvorského a venkovského života, jako je výchova, stravování a kuchařské umění, dobové zvyky a lidové tradice, hudba, umění slova nebo umění milostné, jsou dalším výrazným prvkem díla Anne Golon. Způsob života v době krále Slunce byl zkrátka pestrý a dal vzniknout mnoha stylům užívaných i v době současné.

Po skončení třicetileté války (1618-1648) se Francie pod vládou Ludvíka XIV. stala jednou z velmocí nové Evropy. Mladý Ludvík XIV. nastoupil na trůn už v roce 1643, kdy byla jeho země zničená a mnozí se jej snažili sesadit z trůnu. Postupně však dokázal upevnit svoji moc nad intrikující šlechtou a z nově postaveného Versailles vytvořit centrum veškerého dění a kultury. Postavil silnou armádu, s níž dále vedl menší války o nová území, a současně usiloval o přesun výroby luxusního zboží do Francie. Nakonec se z jeho země stal hlavní producent a exportér luxusního zboží, který udával módní trendy celé Evropě.

Ve stejné době se začalo více a více dění odehrávat také na území Nové Francie a Nové Anglie, kam si evropské národy přenesly své dávné spory a kulturu ze starého světa. Oblast dnešního New Yorku byla druhým severoamerickým regionem osídleným evropskými (konkrétně holandskými) imigranty, kteří se snažili vybudovat z něj nové holandské město. Nová Anglie byla třetím Evropany osídleným regionem. Zátoku kolonie v Massachusetts osídlily celé rodiny anglických puritánů, které se snažily přenést sem svůj životní styl z Anglie. Kontakt s drsnou přírodou a původním obyvatelstvem jim to úplně neusnadňoval a kolonisté se museli smířit s některými novými zvyky a způsoby obživy. Některé oblasti okolo Maine a New Hampshire dokonce jako první oddělily církev od státu a získaly náboženskou svobodu. A pak zbývalo už jen katolické území Nové Francie, které získalo svoji dominanci směrem na Quebek a Montreal. Tam se pokoušela uplatnit francouzská morálka, způsoby stolování a umění.


Faktory rodinného prostředí dvora krále Slunce
Širší rodina Ludvíka XIV. se neskládala jen z osob královského rodu a jejich legitimních potomků, patřily do ní také královy oficiální milenky a jejich děti. Nezpochybnitelná pozice mezi členy královské rodiny patří též oficiálním vychovatelům.


Dvůr krále Slunce stoluje a slaví
Francouzská kuchyně získala svůj věhlas právě v 2. polovině 17. století, slavnosti pořádané ve Versailles či v králově nejbižším okolí jsou bezustání do detailu vzpomínány v knihách i filmech a představa připravovaných francouzských delikates nepřestává dovádět gurmány z celého světa k šílenství.

Sklářské zázraky (nejen) z Čech
V době Ludvíka XIV. se české sklo těšilo výsadnímu postavení, také proto se s ním setkáváme v díle Anne Golon. Jaká je historie rubínového, křišťálové či laboratorního skla? Stručný pohled na sklářství v Čechách, Benátkách i ve Francii.


Trubadúrská poezie a dvorská kultura Okcitanie
Poezie středověkých trubadúrů položila jeden ze základů pro milostnou poezii, objevila lásku k dokonalému slovesnému tvaru, ovlivnila jednotlivé lyrické druhy včetně písně a sonetu a postavila základy pro rozvoj mariánského kultu i středověkého mysticismu.

Sex ve stínu krále Slunce: Erotická literatura a pomůcky
Milostné umění je v Angelice tematizováno zejména postavou hraběte de Peyrac, který s oblibou cituje Chapelainovo dílo De amore z 12. století. Samotné 17. století oplývá množstvím erotické a pornografické literatury a užívá známé pomůcky a hračky.


Antikoncepční metody
Moderní antikoncepce je sice výdobytkem 20. století, ale metody, jak zabránit nechtěnému početí, existovaly mnohem, mnohem dříve. Ačkoli je téma v Angelice jen okrajové, podívejme se na něj v tomto článku trochu důkladněji.