Jazyk:
Registrace

Svým přístupem na „Angélique: Ve světě krále Slunce“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “Angélique: Ve světě krále Slunce”, “https://www.angelique.cz/phpBB321”), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Angélique: Ve světě krále Slunce“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Angélique: Ve světě krále Slunce“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Angélique: Ve světě krále Slunce“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Angélique: Ve světě krále Slunce“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Angélique: Ve světě krále Slunce“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Angélique: Ve světě krále Slunce“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.