Cestopisné prvky díla Anne Golon

Úvod a přehled kapitol
Francie
Paříž a okolí
Středomoří a Atlantik
Nový svět

Velryby Nového světa

Stmívalo se v oranžovém a rudém západu, sladkém a těžkém, a přesto chladném jako hrozba, jako by měl nastat konec světa.
Černé a šedé ostrovy se mezi nazlátlými vlnami zdvíhaly a klesaly jako přelud, jako by baletily. To se mi zdá, říkala si Angelika a málem si protřela oči.
To, co před chvílí pokládala za ostrovy, byly velryby. Obrovská černá a lesklá těla se objevovala a znovu potápěla do vody tak průsvitné, že se obrovské tvary savců zdály ještě větší.
Najednou zahlédli černou siluetu, nádhernou a mohutnou jako chrám, která vypustila obrovský gejzír páry a končila ohromným ocasem, rovným jako kormidlo.
„Jonášova velryba,“ vykřikl jakýsi chlapeček a zajíkal se radostí, „Jonášova velryba.“

Golon, Anne – Golon, Serge. Angelika a její láska. Praha: Český spisovatel, 1993. s. 185

Ilustrativní obrázky: březen 2008, Everett nedaleko San Juan Islands (Washington, USA/British Columbia, Canada). Aktuální pozorování velryb zde