Pièce d'Eau des Suisses

Plán na tento velký bazén na konci oranžérie existoval od poloviny šedesátých let, nakonec vznikal až v roce 1678 a rozkládal se na 13 - 15 hektarech. Dnes je bazén od zbytku Vesrailles předělen rušnou silnicí, ale průhled na něj je možný i z uliček strého Versailles.« zpět na Bazény a fontány ve Versailles