Bassin de Neptune

V severní části se nachází bazén vzniklý ve spolupráci Le Nôtra a Mansarta v letech 1679 – 1684. Svoji finální podobu s 99 vodotrysky a 22 vázami získal až za vlády Ludvíka XV. V době mimo provoz nepatří k nejefektnějším.« zpět na Bazény a fontány ve Versailles